Shimano Brake Shoe Set R50T5 Tiagra Sora

Shimano Brake Shoe Set R50T5 Tiagra Sora

Ready Stock!!

Compatible with :
BR-4700
BR-4600
BR-4500
BR-3500
BR-3400
BR-2400
BR-R451
BR-R450